Select Page

Nettsider koster penger – men hvor mye?

Det er enorm forskjell på web-prosjektenes størrelse, kundenes behov og hvor mye penger kundene har til rådighet for sitt web-prosjekt. Og kostnadene for et web-prosjekt kan variere mye – fra flere millioner og ned til noen ti-talls tusen kroner.

Skreddersøm

Opal digital driver med “skreddersøm” på nettsider og har ikke ferdige pakker man kan kjøpe – hver jobb prises individuelt. Kostnadene avhenger også av om det dreier seg om design eller redesign, om kunden allerede har en publiseringsløsning, og hvilken rolle Opal digital skal ha – totalleverandør eller delleverandør. Men for å forsøke å gi et bilde av typiske kostnader kan man dele prosjektene inn i 3 kategorier; Opal minimal, Opal normal, Opal maksimal.

Opal minimal™

Budsjettintervall: 15.000 – 45.000

Hva man kan få for pengene:
Redesign av et enkelt nettsted hvor CMS eksisterer, design eller redesign og koding av et nytt enkelt nettsted uten CMS, evt overføring av eksisterende innhold. Øvrig innhold må kunden selv besørge. Få forskjellige sidemaler.

Slik får man mest mulig igjen for pengene:
For prosjekter i nedre budsjettintervall kan man snu litt på flisa. I stedet for å starte med helt blanke ark og budsjettere for et optimalt nettsted foretrekker vi å gå gjennom eksisterende sider og sette opp en prioriteringsliste for tiltak. De tiltakene som gir størst forandrings- og forbedringseffekt står først på listen. Så gjennomfører man tiltakene som budsjettrammen tillater.

Opal normal™

Budsjettintervall: 45.000 – 85.000

Hva man kan få for pengene:
Design eller redesign av et nettsted, implementering i publiseringsløsning (CMS). Responsivt design. Overføring av eksisterende innhold. Noe bistand til produksjon av nytt innhold. 3-4 forskjellige sidemaler.

Opal maksimal™

Budsjettintervall: 85.000 og oppover

Hva man kan få for pengene:
Design eller redesign av større eller krevende nettsted med implementering i CMS. Responsivt design. Forum eller butikkløsninger. Nødvendig scripting eller database-utvikling. Overføring av eksisterende innhold og hjelp til produksjon av nytt innhold, tekstarbeid og fotografering. Alle nødvendige sidemaler.

Hvordan unngå bakoversveis når budsjettet presenteres?

Det som er viktig å slå fast aller først er at vi ikke er ute etter å bruke opp pengene til kundene.

Noen kunder er redde for å antyde noen budsjettrammer, kanskje i frykt for at vi da skal “bruke opp” alle pengene.

De ønsker seg det ene og det andre og vil at dette skal gjøres skikkelig, det er det viktigste. Og de sier at de ikke har noen budsjettrammer – de vil bare vite hva det koster.

Så gjør vi en jobb for å finne ut hvordan det hele kan løses mest mulig optimalt og tar med alle ønskene. Når vi så presenterer budsjettet får de bakovesveis og bekjenner at de egentlig bare har tenkt å bruke halvparten så mye penger på dette.

Da har vi brukt unødvendig tid på noe som ikke er realistisk. I stedet burde de spurt om hvor mye de kan få for et budsjett på ca. x-kroner. Da hadde vi konsentrert oss om å finne ut hvordan vi mest mulig effektivt kunne skape mest mulig forandring og forbedring innen for disse budsjettrammene. Vårt mål er alltid å få til mest mulig for kundens penger.