Select Page

Webdesign & webutvikling

Mens webdesign handler mest om brukeropplevelsen og det visuelle så handler webutvikling mest om alt det tekniske som må til for at nettsidene skal fungere etter planen.

Webdesign er mye mer enn fonter og farger

Webdesign er ikke bare grafisk design av et nettsted – det er så mye mer enn det. Vel så viktig som farger og fonter er hvordan man strukturerer innholdet på nettsidene, hvordan besøkeren skal finne fram i innholdet og hvor innholdet er plassert på sidene. Og det er den helheten vi jobber med – struktur, funksjonalitet og design.

Webutvikling handler om å få tingene til å fungere

For oss er webdesign og webutvikling to fagområder som glir over i hverandre. Mens webdesign handler mest om brukeropplevelsen og det visuelle så handler webutvikling mest om alt det tekniske som må til for å få web-prosjektet online. Alt fra front-end-programmering og javascripting til implementering i publiseringsløsninger, utvikling av database-løsninger og spesifikasjoner for web-hotellet.

En fot i begge leire – både design og utvikling

Html-koden og javascriptene er i de fleste tilfeller vesentlige for brukeropplevelsen. Det at designeren selv er kompetent til å utføre front-end-programmeringen og javascriptingen sikrer at det ferdig programmerte resultatet er helt i tråd med det designet kunden har godkjent.

Opal digital leverer ferdig og funksjonell kode videre til tyngre webutvikling hos våre underleverandører eller til andre webutviklere som vår kunde har samarbeid med. Noen web-prosjekter er så enkle at videre webutvikling ikke er nødvendig, så da gjøres alt her hos oss.

Vi presenterer ikke luftslott for kundene våre

Når vi designer et nettsted er vi veldig bevisste på å ikke presentere et urealistisk luftslott som ser fint og flott ut. Det må være forankret i det innholdet som kunden faktisk kan produsere til nettsidene – ellers så faller hele nettstedet sammen når det går ‘online’. Men vi bruker også vår erfaring til å hjelpe kunden å tenke i nye baner for å presentere innholdet sitt på en bedre måte.

Design eller redesign?

Om oppgaven er å designe et helt nytt nettsted eller å redesigne et eksisterende nettsted kan være to veldig forskjellige jobber. Skal man redesigne så vet man i det minste hvilket innhold og hvilken struktur dere har hatt frem til nå. Man kan godt sette en strek over alt og starte med helt blanke ark, men uansett så har man da mye mer bakgrunnsinfo for oppdraget og man kan fokusere på forandringen.

Er det et helt nytt nettsted man skal designe må man i større grad avklare målgruppe, realistisk og ønsket innhold og struktur.

Smaken er som baken – den er delt

Finnes det god og dårlig design? Ja, det gjør det, men det er ikke like lett å definere rett og galt fordi det henger sammen med smak. Vårt utgangspunkt er at designet må være forankret i kundens smak, hvis ikke kommer det til å bli utvannet rimelig raskt. Det er litt som med klesstil – det kan være kult og flott, men man føler seg likevel ikke helt komfortabel i det.

Å være “besserwisser” når det kommer til ting som egentlig handler om smak og behag er ikke vår stil. Vi tror det viktigste skillet går mellom et profesjonelt design og et amatørpreget design.

Kundene er forskjellige – og det samme er behovene

Det er stor forskjell på en komiker og et oljeselskap, og like forskjellig vil behovene være når det gjelder nettsidenes utforming, innhold og funksjonalitet. Derfor kan man si at det vi driver med er “skreddersøm” på nettet. Felles for dem og det vi leverer er at det skal være enkelt og intuitivt for besøkeren å finne fram og at virksomheten framstår profesjonelt i sitt marked.